رئیس اولین مجلس خبرگان و از روحانیون و سیاستمداران قبل و بعد از انقلاب.
او در سال 1301 در نجف‌آباد اصفهان در میان یک خانواده کشاورز متولد شد. تحصیلات دینی خود را در اصفهان آغاز کرد و سپس برای ادامه در سطوح بالاتر به قم رفت. او که از شاگردان حضرت امام خمینی (ره) بود، در سال‌های دهه 40 به دلیل همراهی با نهضت ایشان تحت تعقیب ساواک قرار گرفت و به زندان افتاد و شکنجه‌های بسیاری را تحمل کرد. با اوج‌گیری قیام مردم در سال 1357 به همراه آیت‌الله طالقانی از زندان آزاد شد. او که از روحانیون مبارز و فعال در طول دوران انقلاب بود، بعد از فوت آیت‌الله طالقانی از سوی امام خمینی (ره) برای مدت کوتاهی به امامت جمعه تهران منصوب شد. در سال 1364 مجلس خبرگان، آیت‌الله منتظری را به عنوان قائم مقام رهبری تعیین کرد. ولی در سال 1368، به دلیل پاره‌ای مسائل به حکم امام خمینی (ره) از این سمت برکنار شد.