آیت‌الله مرتضی مطهری در سال 1298 در فریمان و در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد و در سال 1310 برای تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه مشهد رفت و دروس مقدماتی را آنجا آغاز کرد.
ایشان در سال 1323 برای فراگیری فلسفه -که به آن بسیار علاقه‌مند بود ـ به حوزه علمیه‌ی قم رفتند و از شاگردان درس فلسفه حضرت امام‌خمینی(س) شدند.