فرزند و همراه همیشگی حضرت امام‌خمینی(س)؛ او در سال 1324 در شهرستان قم دیده به جهان گشود و پس از گذراندن تحصیلات متوسطه به توصیه امام‌خمینی(س) به فراگیری علوم اسلامی پرداخت. هنگامی که پدر و برادرش حاج‌سید‌مصطفی از کشور تبعید شدند، ‌وی در ایران باقی ماند.